ONLINE AMERİKA ÇİFT DİPLOMA PROGRAMI

Eğitimde Çifte Fırsat

Türkiye’nin ilk hibrit lisesi YÖM Hibrit Anadolu Lisesi, Flip Genius Academy işbirliği ile American International Prep School’un ortaklığı sayesinde ABD diplomasını kazanma fırsatını öğrencilerine sunuyor.

Neden Çift Diploma Programı?

 • Öğrenci kendi okulunda eğitimine devam ederken istediği zaman, istediği yerden kredilerini tamamlayarak ABD’nin en köklü üniversitelerinden birinin lise diplomasını elde etme şansına sahip olur.
 • Amerika diploması ile mümkün olan en düşük maliyet ve çaba ile ABD’de lise eğitimini tamamlayan öğrencilerle aynı haklara sahip olur.
 • ABD’nin bütün ‘Community College’larına direkt giriş hakkı kazanır. Eğitimini bitirmesinin ardından 1 yıl oturma izni hakkı sağlanır.
 • ABD’nin önde gelen tüm üniversitelerine geçiş imkanı sağlar.
 • Seçkin bir uluslararası lise diploması ile ABD ve Avrupa’daki tüm üniversite başvurularında artı puan kazanır.
 • Öğrencilere gelişmiş bir İngilizce fırsatı, anlamlı öğrenme ve planlama becerilerini geliştirme, yurt dışı üniversite deneyimi için sağlam bir altyapı ve hazırbulunuşluk, uluslararası eğitim vizyonu, global iş dünyasında artı değer ve iş başvurularında rekabet avantajı elde etmelerini sağlar.

Çift Diploma Programı Nasıl Çalışıyor?

Çift diploma programı öğrencileri kendi okullarında okurken kazanırlar. Diploma için gerekli tüm dersler online olarak Türkiye’de tamamlanmakta, ABD’ye seyahat gerekmemektedir ancak öğrenciler dilerlerse diploma törenine ABD’de katılabilirler.

Program Süresi ve Ders İçerikleri

Program 4 yıllıktır, online platform üzerinden takip edilir. Öğrencinin kendi okulundaki derslerinden denklik sağlanıp almak zorunda olduğu krediler azaltılır. Dersler yaz ve tatil dönemlerinde de açık olduğundan kolaylıkla ders bitirmeleri sağlanır. Sınavlar Türkiye’deki okul koordinatörleri tarafından değerlendirilip AIPS yetkililerine gönderilir.

AIPS Çift Diploma Programına Ne Zaman Başlanır?

9. Sınıftan itibaren her yaştaki öğrenciler istediği zaman programa başlayabilir. Ders programları başladıkları döneme göre düzenlenir.

AIPS Çift Diploma Programı Mezunlarının Direkt Kayıt Olabilecekleri Üniversitelerden Bazıları

 • Foothill College, California
 • Northwood Technical College, Wisconsin
 • Santa Barbara City College, Los Angeles California
 • Southeast Technical College, South Dakota
 • Atlantic Technical College, Florida
 • Craven Community College, North Carolina
 • The Ohio State University – Agricultural Technical Institute, Ohio
 • Bellingham Technical College, Washington DC
 • New Mexico Military Institute, New Mexico
 • Brazosport College, Texas
 • Lakeshore Technical College, Cleveland
 • Allan Hancock College, Santa Maria
 • Lake Tahoe Community
 • College, Lake Tahoe California
 • City College of San Francisco
 • Southern Regional Technical College, Thomasville
 • Alexandria Technical & Community College, Minnesota
 • Canada College, Redwood City Canada
 • Southwest Mississippi Community College, Mississippi
 • Roxbury Community College, Massachusetts

  ve çok daha fazlası….

The American International Prep School

Güçlü bir akademik geçmişe sahip köklü bir kurum olan American International Preparatory School, ABD merkezli bir lise diploma programı sunmak için dijital eğitim çözümlerine yakından takip eden YÖM Lisesi ile ortaklık kurdu.

Esnek Sanal Öğrenme Modeli

Esnek çevrimiçi programımız sayesinde, AIPS öğrencileri dünyanın her yerinden, her zaman çalışabilirler.

Tamamen Akredite Müfredat

AIPS, Cognia onaylı bir çevrimiçi müfredat sunar.

Kapsamlı Öğrenci Desteği

Bire bir mentorluk ve kariyer/rehberlik danışmanlığıyla AIPS öğrencileri bağımsızdır ancak asla yalnız değildir.

AIPS Çift Diploma Programı Nedir?

Güçlü bir akademik geçmişe sahip köklü bir kurum olan American International Preparatory School, ABD merkezli bir lise diploma programıdır.

Programda ders sınavları ve bitirme sınavı nasıl geçiliyor?

Programda bitirme sınavı yoktur; ara dönem quizleri ve ders bitirme sınavları program koordinatörleri tarafından değerlendirilip AIPS yetkililerine gönderilir.

AIPS Çift Diploma Programına Ne Zaman Başlanır ve Programa Nasıl Katılınır?

En küçük 9. sınıftan başlamak kaydıyla programa katılmak için yaş sınırı yoktur. Eğitim yılı ya da dönem beklemenize gerek kalmadan dilediğiniz zaman başlayabilirsiniz. Okulunuzun akredite olması başlamak için ilk adımdır, öğrencinin tercihen B1 seviyesinde İngilizce bilmesi de yeterlidir.

Öğrenci 9.sınıftan sonra istediği dönemde programa katılabilir. Tamamlaması gereken dersler programa katıldığı yıla göre düzenlenebilir. Gayretli bir öğrenci bir yıl içinde daha fazla ders alarak, dilerse yazın da devam ederek programı tamamlayabilir.

Öğrenci hangi derslerden sorumlu olacak?

Öğrencinin kendi lisesinde gördüğü matematik/ fen bilimi derslerinin müfredatları AIPS idarecileri ile paylaşılır ve bu derslerin kredileri de denklik sağlanırsa, ders programından düşülür.

ABD Lise Diploması alma şartları nedir?

AIPS ders kataloğundaki zorunlu ve seçmeli derslerden 48 ders 24 krediyi tamamlamak yeterlidir. ABD’ye gitmek ya da orada eğitim almaya gerek yoktur ancak öğrenci isterse AIPS Lisesinin diploma törenine katılabilir.

Öğrenci programa devam ederken öğrencisi olduğu Türkiye’deki lisesinden ayrılırsa program yarım kalır mı?

Hayır kalmaz, öğrenci o okulun dijital akademisine kayıtlı olarak programa devam edebilir.

AIPS Diploması almasının ABD ve diğer ülkelerdeki üniversitelere başvuruda avantajı nedir?

AIPS Amerika Diplomasına sahip öğrenciler ABD eyaletindeki bütün ‘Community College’lara direkt giriş hakkı sağlar. Diğer üniversitelere başvuruda ise kabul dosyalarında artı puan sağlar, İngilizce yeterliliklerini belgeler, saygınlık kazandırır.

Üniversite eğitimine Türkiye’de devam etmek İsteyen öğrencilere AIPS çift diploma programının faydaları nelerdir?

Program öncelikle üst düzey İngilizce hakimiyeti kazandırır ve mezuniyet sonrası iş başvurularında artı değer sağlayacak bir Amerikan diploması kazandırır. Öğrencinin lise döneminde ihtiyacı olan öz disiplini, zaman yönetimi becerilerini ve öğrenme yeteneklerini geliştirir. Kazanacağı uluslararası eğitim tecrübesi öğrencinin vizyonuna ve öz güvenine de kusursuz katkı sağlayacaktır.

Öğrenci dersleri nasıl seçer ve ne kadar sürede tamamlar?

Öğrencinin ders seçimlerine okul koordinatörü ve Edunimbus akademik koordinatörleri destek olur, dersler yıl boyunca açık kalır ve dilerse yaz / tatil döneminde de dersleri bitirebilir.

Öğrenci programı bitiremezse ne olur?

Öğrencinin programda kaldığı sürece tamamladığı bütün dersler transkript olarak kendisine verilir; bu transkripti yine yurt dışı üniversite başvuru dosyasına ekleyebilir.

small_c_popup.png

Bilgi Talep Formu

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Çerçevesinde Ziyaretçi Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

YÖM | Yenilikçi Öğrenme Okulları (“YÖM”) olarak, kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’a (“Kanun”) uygun olarak işlenmesine ve saklanmasına büyük önem vermekte, kişisel verilerinizin güvenliğini büyük bir hassasiyetle sağlamaktayız. YÖM olarak, Kanun kapsamında işlemiş olduğumuz kişisel veriler bakımından sizlere, bir başka ifadeyle kişisel verileri işlenen ilgili kişilere karşı “veri sorumlusu” sıfatını taşımaktayız. Bu doğrultuda işbu aydınlatma metni ile siz ziyaretçilerimizi kişisel verileri toplama, işleme, amaçlarımız, yöntemlerimiz ve sizlerin Kanun’dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz.

1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz, YÖM veya YÖM adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile toplanmakta olup; toplanan kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 2. ve 3. maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmektedir.

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Amaçları
Kişisel verileriniz, YÖM veya YÖM adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; okulumuz içerisine hangi ziyaretçilerin geldiği ve nihayet okulumuzun güvenliğinin sağlanması amacıyla işlenmektedir. YÖM olarak, veri sorumlusu sıfatı ile; Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde yer alan hukuka uygunluk sebepleri çerçevesinde elde ettiğimiz kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir. Belirtmek gerekir ki; YÖM, kişisel verilerinizi hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar çerçevesinde, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmek suretiyle işlemektedir. Kişisel verileriniz Kanun’da açıkça belirtilmediği sürece, verinin saklanması için geçerli sebebin ve amacın varlığının devamı süresince işlenecek, işleme amaç ve sebebinin ortadan kalkması veya sona ermesi halinde, silinecek, yok edilecek ya da anonim hale getirilecektir.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması
YÖM tarafından işlenen bu kişisel verileriniz; Kanun’un 5. ve 6. maddelerindeki hukuka uygunluk sebepleri dahilinde ve ilgili mevzuatta belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla tutulmakta olup kanunen yetkili kişi ve kamu kurumların talebi olmadıkça üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

4. İşlenen Kişisel Verileriniz
YÖM, yukarıda ifade edildiği gibi size ait birtakım kişisel verileri/özel nitelikli kişisel verileri kaydetmekte ve işlemektedir. YÖM olarak, ziyaretçilerimize ilişkin aşağıdaki kişisel veri ve özel nitelikli kişisel verileri işlemekteyiz:

• Kimlik : İsim, soy isim, T.C. Kimlik numarası, doğum yeri, doğum tarihi, pasaport numarası, vatandaşlık numarası, yabancı kimlik numarası, kayıtlı olunan meslek odası numarası, cinsiyet, nüfus cüzdanı seri numarası nüfus cüzdanı sıra numarası, nüfus cüzdanı aile seri numarası, nüfus cüzdanı cilt numarası, nüfusa kayıtlı olunan yer, anne adı, baba adı, medeni hal, uyruk, imza
• Görsel ve işitsel kayıtlar : fotoğraf, kamera kaydı
• Sağlık : Kan grubu
• Özel nitelikli kişisel veriler : Din

5. Kişisel Veri Sahibinin Hakları
Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri olarak sizler,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Söz konusu haklarınızı kullanmak istediğiniz takdirde her zaman YÖM yönetimi ile iletişime geçebilirsiniz. YÖM’e ilişkin iletişim bilgileri işbu aydınlatma metninin sonunda dikkatlerinize sunulmaktadır. Bu bağlamda YÖM, kişisel veri sahibinin Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarını kullanması halinde, ilgili talepleri yerine getirecektir. Görüş, öneri ve talepleriniz ile ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Unvan: Gökberk Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
Mersis No: 0399040127400010
Telefon Numarası: (216) 360 2 360
Posta Adresi: Göztepe, Dr. Rıfatpaşa Sk. No:19, 34730 Kadıköy/İstanbul