“Hibrit okullar yakında dünya genelinde norm haline gelecek.”

“Uzmanların çok daha fazla öğrenciye ulaşmasını sağlayan teknoloji, bize ikincil eğitim için en iyi modeli yeniden düşündürüyor,” diye yazıyor Mark Steed.

Bir hibrit okul, çevrimiçi kişiselleştirilmiş öğrenme ve uzaktan tüm sınıf öğretimi ile geleneksel bir “tuğla ve harç” okuluna devamı birleştirir. Bu okul, öğretim, öğrenme ve sosyal alanlara sahiptir.

Gelecek iki on yıl içinde bunların neden daha yaygın hale geleceğine dair birçok sebep var ki aşağıda keşfedeceğim. Ancak önce, biraz bağlam:

Düşünülemeyeni düşünmek
Geleneksel İngiltere modeli, ikincil okullarda genellikle bir dersi 40 veya 60 dakika sürebilecek şekilde, okulun zaman çizelgesi yapısına bağlı olarak, 20 ila 30 öğrenciden oluşan bir sınıfın önünde duran bir öğretmenin ders verdiği şekildedir.

Öğretmenler genellikle öğrettikleri konuda uzmandırlar, çoğu zaman ilgili konuda en az bir lisans derecesine sahiptir ve üniversite kursunda veya yoğun iş başı eğitimle profesyonel öğretmen eğitimi almışlardır.

Böylece, bir Anahtar Aşama 3 öğrencisi (11-14 yaş) tipik olarak haftada 17 ila 20 konu çalışır, bu konular bir öğretmen tarafından öğretilir; bu öğretmen, o konuyu öğretme konusunda hem uzmanlık hem de deneyime sahiptir.

Bu model giderek baskı altında çünkü çok işçi yoğun ve pahalı. Büyük ölçekte sunulması sürdürülemez hale geliyor. Geleneksel batı modelinin alternatiflerini keşfetme zamanı geldi.

İş sınıfı perspektifinden okulları tartışmak
Küresel bir perspektiften bakıldığında, İngiltere’deki geleneksel okul organizasyonu, eğitimde bir premium modelidir. İlgili konuda uygun niteliklere sahip bir uzman öğretmen tarafından yürütülen yüz yüze öğretim, okulculuğun İş Sınıfı’nda uçmanın eşdeğeridir.

İngiltere’de öğrencileri nasıl eğitebileceğimiz konusundaki tartışmayı genişletirken karşılaşılan zorluklardan biri, eğitimcilerin, politikacıların ve geniş halkın, hepsinin hayatları boyunca iş sınıfında uçtuğu perspektifinden bu meseleye yaklaşmasıdır. Ön tarafta oturmanın lüksü ve hizmetine alışkın olanlar gibi, bütçe dostu bir alternatifin ekonomisini düşünmek onlar için zor oluyor. Bu, eğitim sisteminde alternatif modelleri keşfetme ve tartışma girişimlerinin önünde önemli bir engel teşkil ediyor. İş sınıfı deneyimine benzer şekilde, yüksek kaliteli, özelleştirilmiş eğitimin yüksek bir maliyeti vardır, ve bu, herkese sunulamayacak kadar pahalı olabilir. Böyle bir bağlamda, eğitimde daha erişilebilir ve maliyet etkin alternatifleri düşünmek, birçok kişi için zorlu bir paradigm değişikliğini temsil eder.

“İngiltere’deki geleneksel okul organizasyonu, eğitimde bir premium modeldir.”

İş sınıfı yolcular, daha geniş koltukların konforuna, daha fazla bacak aralığına, içecek seçeneklerine, her an hazır kanapeler ve 30.000 feet yükseklikte haute cuisine’e alışkındırlar. Sadece en deneyimli ve nitelikli host ve hostesler, çok daha az müşteriye bakmak üzere iş sınıfı kabinde çalışır. Sonuçta, iş sınıfındakilerin varış noktalarına yolculukları ekonomi sınıfındakilere göre çok farklıdır.

Eğitimde de durum aynıdır. Tartışmadaki herkes, bir öğretmenin sınıfın önünde durduğu fikriyle büyümüş ve başka alternatifleri düşünmek neredeyse düşünülemezdir. Ancak alternatifler var ve onları değerlendirme zamanı gelmiştir. Bu alternatiflerde değişkenler sınıf büyüklüğü, öğretmenlerin kalitesi ve nitelikleri, deneyimi, sunulan ders seçeneklerinin ve ekstra-kurriküler aktivitelerin çeşitliliği, tesislerin kalitesi vb. olabilir.

Geç Harvard Business School profesörü Clayton Christensen’ın temel HBR makalesinde savunduğu gibi, “yıkıcı yenilikler düşük uç ve yeni pazar yerlerinde ortaya çıkar” ve biz bu sürecin başladığını zaten görmeye başlıyoruz.

İki örnek:

Ana akımın işe yaramadığı öğrenciler için okullar. Dukes Eğitim, yakın zamanda “okul reddedenler, anksiyete sorunu olanlar veya ebeveynlerinin uygun yerel okullar bulunmadığını düşündüğü öğrenciler ve eğitimlerini spor veya diğer dış etkinliklere uydurmak isteyen öğrenciler için tasarlanmış” bir hibrit okul açacağını duyurdu (Guardian, 18/01/2024). Bu, öğrencilere ve ebeveynlere destek olan yeni bir pazar yeridir.

Azınlık seçmeli dersler. İngiltere’deki bağımsız okullar uzun süredir geniş bir GCSE ve A seviyesi ders yelpazesi sunmaktan gurur duymaktadırlar. Ancak, zevkler değiştikçe birçok okul, maliyet tabanlarına bakarak, mali bir yük olan dersleri sürdürmektedir. Almanca, Antik Yunanca ve Latince A seviyesi nadiren okullarda uygulanabilir. Bazıları, bu dersleri öğrencilere okul programı içinde uzaktan eğitmenler tarafından öğretilen hibrit eğitim aracılığıyla sunmaya devam etmeyi düşünüyor. Bu eğitmenler sadece ders verecek, aynı zamanda raporlar yazacak ve veli-öğretmen toplantılarına katılacaklar. Bir örnek için bakınız: Keystone Eğitmenleri. Burada, okulların zamanla artması muhtemel olan bir hibrit modele ayak uydurduğunu görüyoruz.

Christensen’ın savunduğu gibi, akıllı yıkıcılar ürünlerini geliştirir ve üst pazar segmentlerine yönelirler. Gelecek yıllarda bunun gerçekleştiğini görmemiz muhtemeldir.

Hibrit modelin neden popüler olacağına dair birçok sebep var:

  1. AI Destekli Kişiselleştirilmiş Öğrenme Sistemlerinin Geliştirilmesi: AI destekli kişiselleştirilmiş öğrenme sistemleri, bir sınıfta mümkün olanın ötesinde, daha kişiselleştirilmiş öğrenme sunacak. Eğitim dünyasındaki yaygın kanının aksine, sınıf öğretimi en etkili eğitim yöntemi değildir – Bloom’un araştırmaları da gösterdiği gibi, en etkili yöntem bire bir öğretimdir.

  2. On Yıl İçinde Kişiselleştirilmiş Öğrenme Sistemlerinin Gerçekçi Bir Beklentisi: On yıl içinde, bir öğretmenin bugün yapabileceğinden daha iyi bireysel öğrenci öğrenme ilerlemesine içgörüler sunabilecek kişiselleştirilmiş öğrenme sistemleri olması bekleniyor. Bu öğrenme sistemleri, öğrencilerin öğretmenlerinin avatarını seçebilecekleri bir “yüze” sahip olacak – yani Taylor Swift’in bire bir matematik dersi verme ihtimali gibi.

  3. Bireyselleştirilmiş Öğrenmenin Rolü: Bu tür bireyselleştirilmiş öğrenme, öğrencilerin eğitim yolculuğunda önemli bir rol oynayacak.

  4. Evde Eğitimin Başarısı: İyi IT kaynaklarına sahip olanlar için evde eğitim iyi işledi. Evden derslere katılmanın pek çok öğrenci tarafından beğenildiği gözlendi; evde eğitim, birçok açıdan oldukça verimliydi: Öğrenciler, derslerin başlamasından birkaç saat önce kalkıp, bazı durumlarda oldukça uzun mesafelere seyahat etmek zorunda kalmadılar.

  5. Eğitim Platformlarının Gelişimi: Eğitim platformlarını geliştiren okullar, eğitimi kesintisiz bir şekilde sürdürebildi: Öğrenciler not alıp ödevlerini çevrimiçi tamamlayabildi ve öğretmenler geri bildirimde bulunabildi – sesli notlar kaydetme imkanı dahil.

  6. Evde Eğitimden Çıkarılan Dersler: İyi kaynaklara sahip okullardaki bizler için evde eğitimden alınan ders, akademik unsurların çoğunun uzaktan iyi bir şekilde yürütülebileceğiydi. En çok zarar gören alanlar, pratik, sosyal ve rehberlikle ilgili alanlardı. İşte bu yüzden, hibrit bir okulun bir parçası olarak yüz yüze, okul içi öğrenmenin de olması gerektiğine inanıyorum. Gerçekten de, okul tasarımcılarının üzerinde durmaları gereken alanlar bunlardır.

  7. Hibrit Öğretimin Öğretmen Kaynaklarını En İyi Şekilde Kullanması: İngiltere’deki okullar, sınıfları için uzman öğretmenleri bulmakta zorlanıyor. On yıldan fazla bir süredir fizik ve matematik uzmanı öğretmenler kıt, ilgili dereceye ya da öğretmen eğitimine sahip öğretmenlerle verilen derslerin oranı her yıl azalıyor.

“Hibrit bir okulun bir parçası olarak yüz yüze, okul içi öğrenmenin de olması gerekiyor.”

Çevrimiçi sınıf öğretimi modeline geçiş, okulların mevcut uzman öğretmenlerinden maksimum faydayı sağlamalarına olanak tanır. Bir İngiltere akademisi zaten, tek bir öğretmenin merkezi bir stüdyodan aynı anda 30’a kadar öğrenci içeren üç sınıfa ders verebilmesi için bir pilot uygulama yürütüyor; bu sınıflarda uzman olmayan kişiler gözetim yapıyor.

Bence, bu okul içinde uzaktan eğitim modeli yeterince kapsamlı değil. Uzaktan eğitimin en büyük avantajlarından biri olan, öğretmenler ile öğrencilerin aynı fiziksel alanda bulunma zorunluluğunun olmamasını göz ardı ediyor.

Hibrit okullar, Covid-19 sonrası değişen çalışma düzenlerine ve öğretmen bulma krizine çözüm sunabilir. 2020 ve 2021’deki uzun süreli kapanmalar, evde eğitim ve evden çalışma, dünya genelinde çalışma alışkanlıkları üzerinde derin etkiler bıraktı.

“Bir İngiltere akademisi, bir öğretmenin aynı anda üç sınıfa ders verebilmesi için bir pilot program yürütüyor.”

 

Evden çalışmak (EÇ), birçok profesyonel için artık alışılagelmiş bir durum; özellikle de Z kuşağı profesyonelleri için başka türlü bir çalışma hayatı neredeyse düşünülemez. Bu durumda, her gün belirli saatlerde okulda olmayı ve haftada beş gün yüz yüze eğitime katılmayı gerektiren geleneksel okul düzeni, zaten zor olan öğretmen bulma ve tutma sorununu daha da karmaşık hale getirebilir.

Okullar, ders verebilmek için öğretmen bulmak istiyorsa, esnek çalışma saatleri ve evden çalışma imkanları sunabilen yeni çalışma modellerine yönelmek zorunda. Bir hibrit okul, bu ihtiyaca cevap verebilir. Hibrit okullar, öğretmenlerin okulda, evden ya da her ikisinin bir karışımı şeklinde çalışmalarına olanak tanıyan anlaşmalar sunabilir.

Geleceğin okulları, şu anki okullardan farklı olacak. Okullar, öğrencilerin pratik dersler için özel donanımlı alanlarda bir araya geldikleri, öğretmenleriyle görüştükleri, sosyalleştikleri ve özellikle bireysel çevrimiçi çalışmalar yaptıkları yerler haline gelecek.

Okul binaları bu amaç doğrultusunda şekillenecek ve kişiselleştirilmiş çalışma alanları, pratik dersler için özel donanımlı öğretim alanları, danışmanlık hizmetleri için alanlar ve sosyal alanlara odaklanacak. Bu konsept yeni değil, aslında Nicholas Negroponte tarafından 1995’te yayımlanan “Dijital Olmak” adlı kitabında bile öngörülmüştü.

En dikkat çekici nokta, hibrit okulların geleneksel “standart sınıflara” ihtiyaç duymayacak olmasıdır, çünkü sınıf ortamında verilen dersler çevrimiçi eğitimle etkin bir şekilde yürütülebilir.

Muhtemel İtirazlar:

Eğitimcilerin, daha rahat bir eğitim modelinden bu modele bakarken bazı itirazları olacağının farkındayım.

“Bu ilkokullar için geçerli olamaz!”

Bu konuda hemfikirim. Bu model, ortaokul ve lise seviyesindeki öğrenciler için düşünülmüştür. Bu yaş grubundaki öğrenciler, kendi öğrenimlerini yönetebilecek seviyede çevrimiçi çalışma becerilerine sahip olmalıdır. Küçük çocuklar için aynı durum söz konusu değildir.

“Öğrenmek istemeyen öğrenciler ne yapacak?”

Hibrit bir okulda öğrencilerin takibi şarttır. Bu yeni modelin geliştireceği önemli rollerden biri, öğrencinin gelişimini genel olarak takip edecek ve onları motive etmekte önemli bir rol üstlenecek akademik danışman pozisyonudur. Öğrenmek istemeyen öğrenciler için, okulda zorunlu olarak ders çalışmaları gerekebilir.

“Her öğrencinin ders çalışabileceği uygun bir ev ortamı yok”

Bu tamamen doğru. Hibrit okullar, her öğrencinin çevrimiçi öğrenime erişebileceği, kişiye özel çalışma alanları sağlamalıdır. Bu, okulun tasarımının zorunlu bir unsuru olmalıdır. Ancak bu alanlar mutlaka sınıf veya resmi mekanlar olmak zorunda değil. Öğrencilere, kendileri için en uygun ortamda ders çalışma imkanı sunulmalıdır.

 

 

 

 

“Bu yazı, School Management Plus web sayfasında yer alan bir makalenin YÖM Blog için özel olarak çevrilmiş halidir. Orijinal içeriğin tüm hakları ilgili yazar ve yayıncıya aittir. Bu çeviri, okuyucularımıza konu hakkında daha fazla bilgi sunma amacıyla yapılmıştır.”

 Mark Steed

Mark Steed

Mark S. Steed, okul liderlerine destek sağlayan Steed Education adlı bir danışmanlık şirketinin danışmanı ve direktörüdür. Daha önce 22 yıl boyunca okul müdürlüğü yapmış, Devon ve Hertfordshire'da bağımsız okullar ile Dubai ve Hong Kong'da uluslararası okulları yönetmiştir.

Bu yazıyı paylaşın

Bültenimize Abone Olun

YÖM Lisesi hakkındaki en son gelişmelerden haberdar olun.

Diğer yazılara Ulaşın

YÖM Blog

Eğitimde Yapay Zekanın Gücü

Geleceği Şekillendiren Teknoloji Günümüzde teknolojinin hızlı gelişimiyle birlikte eğitim alanında da önemli dönüşümler yaşanıyor. Bu dönüşümlerden en etkileyici ve geleceği şekillendiren teknolojilerden biri ise hiç

small_c_popup.png

Bilgi Talep Formu

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Çerçevesinde Ziyaretçi Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

YÖM | Yenilikçi Öğrenme Okulları (“YÖM”) olarak, kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’a (“Kanun”) uygun olarak işlenmesine ve saklanmasına büyük önem vermekte, kişisel verilerinizin güvenliğini büyük bir hassasiyetle sağlamaktayız. YÖM olarak, Kanun kapsamında işlemiş olduğumuz kişisel veriler bakımından sizlere, bir başka ifadeyle kişisel verileri işlenen ilgili kişilere karşı “veri sorumlusu” sıfatını taşımaktayız. Bu doğrultuda işbu aydınlatma metni ile siz ziyaretçilerimizi kişisel verileri toplama, işleme, amaçlarımız, yöntemlerimiz ve sizlerin Kanun’dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz.

1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz, YÖM veya YÖM adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile toplanmakta olup; toplanan kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 2. ve 3. maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmektedir.

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Amaçları
Kişisel verileriniz, YÖM veya YÖM adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; okulumuz içerisine hangi ziyaretçilerin geldiği ve nihayet okulumuzun güvenliğinin sağlanması amacıyla işlenmektedir. YÖM olarak, veri sorumlusu sıfatı ile; Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde yer alan hukuka uygunluk sebepleri çerçevesinde elde ettiğimiz kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir. Belirtmek gerekir ki; YÖM, kişisel verilerinizi hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar çerçevesinde, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmek suretiyle işlemektedir. Kişisel verileriniz Kanun’da açıkça belirtilmediği sürece, verinin saklanması için geçerli sebebin ve amacın varlığının devamı süresince işlenecek, işleme amaç ve sebebinin ortadan kalkması veya sona ermesi halinde, silinecek, yok edilecek ya da anonim hale getirilecektir.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması
YÖM tarafından işlenen bu kişisel verileriniz; Kanun’un 5. ve 6. maddelerindeki hukuka uygunluk sebepleri dahilinde ve ilgili mevzuatta belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla tutulmakta olup kanunen yetkili kişi ve kamu kurumların talebi olmadıkça üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

4. İşlenen Kişisel Verileriniz
YÖM, yukarıda ifade edildiği gibi size ait birtakım kişisel verileri/özel nitelikli kişisel verileri kaydetmekte ve işlemektedir. YÖM olarak, ziyaretçilerimize ilişkin aşağıdaki kişisel veri ve özel nitelikli kişisel verileri işlemekteyiz:

• Kimlik : İsim, soy isim, T.C. Kimlik numarası, doğum yeri, doğum tarihi, pasaport numarası, vatandaşlık numarası, yabancı kimlik numarası, kayıtlı olunan meslek odası numarası, cinsiyet, nüfus cüzdanı seri numarası nüfus cüzdanı sıra numarası, nüfus cüzdanı aile seri numarası, nüfus cüzdanı cilt numarası, nüfusa kayıtlı olunan yer, anne adı, baba adı, medeni hal, uyruk, imza
• Görsel ve işitsel kayıtlar : fotoğraf, kamera kaydı
• Sağlık : Kan grubu
• Özel nitelikli kişisel veriler : Din

5. Kişisel Veri Sahibinin Hakları
Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri olarak sizler,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Söz konusu haklarınızı kullanmak istediğiniz takdirde her zaman YÖM yönetimi ile iletişime geçebilirsiniz. YÖM’e ilişkin iletişim bilgileri işbu aydınlatma metninin sonunda dikkatlerinize sunulmaktadır. Bu bağlamda YÖM, kişisel veri sahibinin Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarını kullanması halinde, ilgili talepleri yerine getirecektir. Görüş, öneri ve talepleriniz ile ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Unvan: Gökberk Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
Mersis No: 0399040127400010
Telefon Numarası: (216) 360 2 360
Posta Adresi: Göztepe, Dr. Rıfatpaşa Sk. No:19, 34730 Kadıköy/İstanbul