Misyon ve Vizyon

YÖM Hibrit Anadolu Lisesi

Misyonumuz

Günümüzde artık hareket kabiliyetini tamamen kaybetmiş, nefes almakta güçlük çeken geleneksel eğitim yerine yenilikçi, evrensel ve ilerici bir anlayışı YÖM Hibrit Anadolu Lisesi ile ortaöğretimde yaygınlaştırmayı; teknolojik ve dijital imkanlardan yararlanarak ve aynı zamanda öğrencilerin beceri ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlayacak tasarım odaklı, atölyelerle zenginleştirilmiş öğrenme ortamları oluşturmayı hedefliyoruz.

 

Vizyonumuz

YÖM Hibrit Anadolu Lisesi’nden birey olma yolcuğunu tamamlayarak mezun olan öğrencilerimizin lise öğrenimi boyunca edindikleri beceri, yetkinlik ve kazanımlar sayesinde; ilerleyen yıllar boyunca iş, okul ve sosyal hayatlarında 21. yüzyılın fark yaratan insanları olmalarını amaçlıyoruz. 

-Bugünün ‘dijital yerli’leri olan öğrencilerimizin ‘dijital okuryazar’ olarak dijital dünyanın imkanlarından sağlıklı bir şekilde faydalanmalarını

-Girişimcilik ve liderlik alanlarındaki yetkinliklerini çözüm odaklı olabilmek, etkili iletişim kurabilmek, kriz yönetebilmek, iş birliği yapabilmek gibi farklı alanlarda kullanmalarını

-Dil, inanç, renk, yönelim ve görüş farklılıklarına karşı duyarlı, ekolojik dengeyi ve sürdürülebilir yaşamı gözeten bireyler olmalarını önemsiyoruz.

 

Bilgi almak İçin

Bize ulaşın