Hibrit Liseler Çözüm Olabilir mi?

Hibrit liseler ve geleneksel okullar, bazı önemli farklılıkları olan iki farklı eğitim modelidir. İşte bu iki model arasındaki bazı farklar:

Öğretim modeli: Hibrit liseler, çevrimiçi öğrenme ile yüz yüze öğretimi birleştiren harmanlanmış bir öğrenme modeli kullanırken, geleneksel okullar öncelikle yüz yüze öğretime güvenir.

Esneklik: Hibrit liseler, öğrenciler kendi hızlarında ve kendi programlarında çalışabildikleri için planlama ve ilerleme hızı açısından daha fazla esneklik sunar. Geleneksel okullar tipik olarak daha yapılandırılmış programlara sahiptir ve çok fazla esneklik sunmayabilir.

Teknoloji: Hibrit liseler, öğrencilerin öğrenme materyallerine erişmesi ve ödevlerini çevrimiçi tamamlamasıyla teknolojiyi yoğun bir şekilde kullanır. Geleneksel okullar da teknolojiyi kullanabilir, ancak öğretim modelinde o kadar merkezi olmayabilir.

Öğrenci desteği: Hibrit liseler genellikle öğrenciler için daha kişiselleştirilmiş destek sağlar, daha küçük sınıflar ve öğretmenlerle bire bir etkileşim için daha fazla fırsat sağlar. Geleneksel okullarda daha büyük sınıflar ve daha az bireyselleştirilmiş destek olabilir.

Öğrenci katılımı: Hibrit liseler, daha kişiselleştirilmiş ve esnek öğrenme seçenekleri sunduklarından, geleneksel sınıf ortamlarında güçlük çeken öğrencilerin ilgisini çekmek için daha uygun olabilir. Geleneksel okullar, yapılandırılmış, yüz yüze öğrenme ortamlarında başarılı olan öğrenciler için daha uygun olabilir.

Sonuçta, Hibrit bir lise ile geleneksel bir lise arasındaki seçim, öğrencinin öğrenme stili ve tercihleri, okulun kaynakları ve olanakları ve ailenin hedefleri ve öncelikleri dâhil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır. Her iki model de akademik başarıyı, kişisel gelişimi ve sosyal gelişimi teşvik etmede etkili olabilir ve karar verirken her bir öğrencinin özel ihtiyaçlarını ve koşullarını dikkate almak önemlidir.

ABD genelinde yenilikçi eğitim yaklaşımlarıyla tanınan birkaç Hibrit lise var. İşte bazı örnekler:

Carpe Diem Collegiate Lisesi ve Ortaokulu: Indianapolis’te bulunan Carpe Diem, öğrencilere kişiselleştirilmiş eğitim sağlamak için harmanlanmış bir öğrenme modeli kullanan bir devlet sözleşmeli okuldur. Öğrenciler çevrimiçi dersleri tamamlar ve ayrıca öğretmenler ve danışmanlarla yüz yüze eğitime katılırlar.

Fusion Academy: Amerika Birleşik Devletleri’ndeki kampüsleri ile Fusion Academy, öğrencilere kişiselleştirilmiş eğitim sağlamak için hibrit bir öğrenme modeli kullanan özel bir lisedir. Öğrenciler, öğretmenlerle bire bir ortamlarda çalışır ve ayrıca grup eğitimi ve etkinliklerine katılır.

Summit Devlet Okulları: Summit Devlet Okulları, Kaliforniya’da eğitime kişiselleştirilmiş bir öğrenme yaklaşımı kullanan bir devlet sözleşmeli okulları ağıdır. Öğrenciler, dersleri tamamlamak ve ayrıca öğretmenleri ve akranlarıyla yüz yüze eğitime katılmak için çevrimiçi araçları ve kaynakları kullanır.

High Tech High: High Tech High, California’da proje tabanlı öğrenmeyi ve eğitime işbirlikçi bir yaklaşımı vurgulayan bir devlet sözleşmeli okulları ağıdır. Öğrenciler, öğrenmelerini desteklemek için çevrimiçi kaynakları ve teknolojiyi kullanır ve ayrıca öğretmenleri ve akranlarıyla birlikte yüz yüze öğretime ve projelere katılır.

International Connections Academy: International Connections Academy, Hibrit bir öğrenme modeli sunan çevrimiçi bir özel lisedir. Öğrenciler dersleri çevrimiçi olarak tamamlar ve ayrıca bölgesel öğrenme merkezlerinde öğretmenler ve akranlarıyla birlikte yüz yüze eğitim ve etkinliklere katılır.

Bunlar, ABD çapındaki Hibrit liselerden sadece birkaçı. Bu okulların her biri eğitime benzersiz bir yaklaşım sunar ve hepsi kişiselleştirilmiş öğrenimi, işbirliğini ve öğretme ve öğrenmeye yönelik yenilikçi yaklaşımları vurgular.

Daha fazla eğitimci ve politika yapıcı bu modelin kişiselleştirilmiş, esnek ve yenilikçi öğrenme deneyimlerini teşvik etme potansiyelini fark ettikçe, Hibrit liselerin önümüzdeki yıllarda büyümeye ve gelişmeye devam etmesi muhtemeldir. İşte Hibrit liselerin geleceği için bazı potansiyel eğilimler:

Artan teknoloji kullanımı: Hibrit liselerin, öğrenmeyi geliştirmek ve öğrencilere daha kişiselleştirilmiş ve esnek öğrenme deneyimleri sağlamak için teknolojiyi kullanmaya devam etmesi muhtemeldir. Bu, yapay zekâ, sanal gerçeklik veya diğer gelişmekte olan teknolojilerin kullanımını içerebilir.

Sosyal-duygusal öğrenmeye odaklanma: Eğitimciler, öğrencilerin ruh sağlığını ve esenliğini desteklemenin önemini kabul ettiğinden, Hibrit liseler sosyal-duygusal öğrenmeye daha fazla önem verebilir. Bu, öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişimini desteklemek için daha fazla danışmanlık hizmeti, farkındalık eğitimi veya başka kaynaklar sağlamayı içerebilir.

Daha çeşitli öğrenci popülasyonları: Eğitimciler eğitimde eşitliği ve kapsayıcılığı teşvik etmek için çalıştıkça, Hibrit liseler hizmet ettikleri öğrenci popülasyonları açısından daha çeşitli hale gelebilir. Bu, yetersiz hizmet alan topluluklara ulaşmayı veya engelli ya da diğer özel ihtiyaçları olan öğrencilere daha fazla destek sağlamayı içerebilir.

Endüstri ve toplum ortaklarıyla daha fazla işbirliği: Hibrit liseler, öğrencilere gerçek dünya deneyimleri sağlamak ve onları kolej ve kariyerlerinde başarıya hazırlamak için endüstri ve toplum ortaklarıyla daha yakın işbirliği yapabilir. Bu, çıraklık, staj veya diğer işe dayalı öğrenme fırsatları geliştirmeyi içerebilir.

Sürekli büyüme ve evrim: Eğitimciler ve politika yapıcılar eğitime yönelik yeni yaklaşımları denedikçe ve hızla gelişen bir dünyada öğrencilerin değişen ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıkça, Hibrit liselerin büyümeye ve gelişmeye devam etmesi muhtemeldir.

Genel olarak, eğitimciler öğrencilere mümkün olan en iyi öğrenme deneyimlerini sağlamak ve onları üniversitede, kariyerde ve yaşamda başarıya hazırlamak için çalıştıklarından, Hibrit liselerin geleceği muhtemelen sürekli yenilik ve evrim ile karakterize edilecektir.

Bu yazıyı paylaşın

Bültenimize Abone Olun

YÖM Lisesi hakkındaki en son gelişmelerden haberdar olun.

Diğer yazılara Ulaşın

YÖM Blog

Eğitimde Yapay Zekanın Gücü

Geleceği Şekillendiren Teknoloji Günümüzde teknolojinin hızlı gelişimiyle birlikte eğitim alanında da önemli dönüşümler yaşanıyor. Bu dönüşümlerden en etkileyici ve geleceği şekillendiren teknolojilerden biri ise hiç

Duyurular

YÖM Anadolu Lisesi Artık GSA Üyesi!

YÖM Hibrit Anadolu Lisesi olarak, öğrencilerimizin küresel dünya ile etkileşimini artırmak ve kültürel farklılıklara saygı duymalarını teşvik etmek için Global School Alliance’da biz de yer alıyoruz!

small_c_popup.png

Bilgi Talep Formu

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Çerçevesinde Ziyaretçi Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

YÖM | Yenilikçi Öğrenme Okulları (“YÖM”) olarak, kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’a (“Kanun”) uygun olarak işlenmesine ve saklanmasına büyük önem vermekte, kişisel verilerinizin güvenliğini büyük bir hassasiyetle sağlamaktayız. YÖM olarak, Kanun kapsamında işlemiş olduğumuz kişisel veriler bakımından sizlere, bir başka ifadeyle kişisel verileri işlenen ilgili kişilere karşı “veri sorumlusu” sıfatını taşımaktayız. Bu doğrultuda işbu aydınlatma metni ile siz ziyaretçilerimizi kişisel verileri toplama, işleme, amaçlarımız, yöntemlerimiz ve sizlerin Kanun’dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz.

1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz, YÖM veya YÖM adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile toplanmakta olup; toplanan kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 2. ve 3. maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmektedir.

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Amaçları
Kişisel verileriniz, YÖM veya YÖM adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; okulumuz içerisine hangi ziyaretçilerin geldiği ve nihayet okulumuzun güvenliğinin sağlanması amacıyla işlenmektedir. YÖM olarak, veri sorumlusu sıfatı ile; Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde yer alan hukuka uygunluk sebepleri çerçevesinde elde ettiğimiz kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir. Belirtmek gerekir ki; YÖM, kişisel verilerinizi hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar çerçevesinde, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmek suretiyle işlemektedir. Kişisel verileriniz Kanun’da açıkça belirtilmediği sürece, verinin saklanması için geçerli sebebin ve amacın varlığının devamı süresince işlenecek, işleme amaç ve sebebinin ortadan kalkması veya sona ermesi halinde, silinecek, yok edilecek ya da anonim hale getirilecektir.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması
YÖM tarafından işlenen bu kişisel verileriniz; Kanun’un 5. ve 6. maddelerindeki hukuka uygunluk sebepleri dahilinde ve ilgili mevzuatta belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla tutulmakta olup kanunen yetkili kişi ve kamu kurumların talebi olmadıkça üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

4. İşlenen Kişisel Verileriniz
YÖM, yukarıda ifade edildiği gibi size ait birtakım kişisel verileri/özel nitelikli kişisel verileri kaydetmekte ve işlemektedir. YÖM olarak, ziyaretçilerimize ilişkin aşağıdaki kişisel veri ve özel nitelikli kişisel verileri işlemekteyiz:

• Kimlik : İsim, soy isim, T.C. Kimlik numarası, doğum yeri, doğum tarihi, pasaport numarası, vatandaşlık numarası, yabancı kimlik numarası, kayıtlı olunan meslek odası numarası, cinsiyet, nüfus cüzdanı seri numarası nüfus cüzdanı sıra numarası, nüfus cüzdanı aile seri numarası, nüfus cüzdanı cilt numarası, nüfusa kayıtlı olunan yer, anne adı, baba adı, medeni hal, uyruk, imza
• Görsel ve işitsel kayıtlar : fotoğraf, kamera kaydı
• Sağlık : Kan grubu
• Özel nitelikli kişisel veriler : Din

5. Kişisel Veri Sahibinin Hakları
Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri olarak sizler,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Söz konusu haklarınızı kullanmak istediğiniz takdirde her zaman YÖM yönetimi ile iletişime geçebilirsiniz. YÖM’e ilişkin iletişim bilgileri işbu aydınlatma metninin sonunda dikkatlerinize sunulmaktadır. Bu bağlamda YÖM, kişisel veri sahibinin Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarını kullanması halinde, ilgili talepleri yerine getirecektir. Görüş, öneri ve talepleriniz ile ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Unvan: Gökberk Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
Mersis No: 0399040127400010
Telefon Numarası: (216) 360 2 360
Posta Adresi: Göztepe, Dr. Rıfatpaşa Sk. No:19, 34730 Kadıköy/İstanbul